Founder President –SEADF Prof. Dr. Amit Varma
Patron Prof. Dr. Raj Kumar Rouniyar
Co- Patron Prof. Dr. Bikram P Shrestha
Prof. Dr. Gauri S Shah
Prof. CB Jha
Prof. Dr. Sanjib K Sharma
Dr. Poonam Lavaju
Mr. Tul B Shrestha
DEAN President Dr. Dina Shrestha
Organizing Chairperson Dr. Robin Maskey
Vice Chairperson Dr. Jyoti Bhattrai
Organizing Secretary/ Joint Secretary Dr. Vivek Kattel
Dr. Santosh Shakya
Treasurer Dr. Vivek Kattel
Joint Treasurer Dr. Jasmine Tuladhar
Scientific Prof. Dr. Mimi Giri
Dr. Bhupendra Shah
Reception & Registration Dr. Bijay Bartaula
Dr. Amit Shakya
Accommodation & Transport Dr. Manish Subedi
Dr. Dipak Malla
Cultural Dr. Roshan Chettri
Dr. Ukesh Shretha
Hospitality & Catering Dr. Bhuwenswar Yadav
Dr. Hari K. Shrestha
Publicity / Souvenier Dr. Kashyap Dahal
Dr. Suman Baral
Dr. Lokraj Shah
Organizing Committee Prof. Dr. Prahlad Karki
Prof. Dr. Narendra Bhatta
Prof. Dr. Bickram Pradhan
Dr. Pappu Rijal
Dr. Prashant Shah Dr. Naveen K. Pandey
Dr. Puru Koirala
Dr. Denis Peeyush
Dr. Deebya Raj Mishra
Mr. Amit Shrivastav
Advisors Prof. Dr. Pradeep K Shrestha (Nepal)
Prof. Dr. Sarita Bajaj (India)
Prof. Dr. Surendra Kumar (India)
Prof. Dr. Salimur Rehman (Bangladesh)
Dr. Noel Somusundaram (Sri Lanka)
Dr. Kapil Sharma (India)
Dr. Rabin Bhandari
Dr. Pramendra Gupta
Dr. Debbya Raj Mishra
Dr. Sunil Jirel
Dr. Ojaswi Sherchan
Dr. Prasnna Acharya
Dr. Abhishek Bhandari
Dr. Nitesh Rustogi
Dr. Puru Koirala
Dr. Denis Piyush
Dr. Lokraj Shah
Dr. Tirtha Lal Upadhya
Dr. Madhav Parajuli
Dr. Prashant Mani Tripathi
Dr. Nishant Bhurtel
Dr. Apeksha Niraula
Dr. Sushil Dhakal
Dr. Richa Nepal
Dr. Den Acharya
Dr. Sonai Giri
Dr. Purbesh Adhikari
Dr. Om Arjun
Dr. Mathew Abraham Amprayil
Dr. Shivam Gupta
Dr. Dinesh Upreti
Dr. Pradeep Neupane
Dr. Pradeep mandal
Dr. Jousline Kishore Branwal
Dr. Shanatanu Mall